Idyjotka postanowiła się rozmnożyć

Powiedzmy, że to blog-córka. Choć lepiej wyglądałoby "córki".
Tego blogu .

A gdyby ktoś szukał ojca - znajdzie go tu :)

Miłego czytania.


29 kwi 2012

Beztroskie słowotwórstwo

2 lata, 5 miesięcy i 27 dni

Mówię: No, ja już jestem gotowa.
Lila: Mama nie jest kotoła. Bo jesce nie ukotołała.