Idyjotka postanowiła się rozmnożyć

Powiedzmy, że to blog-córka. Choć lepiej wyglądałoby "córki".
Tego blogu .

A gdyby ktoś szukał ojca - znajdzie go tu :)

Miłego czytania.


20 kwi 2012

Poczuć miętę...

2 lata, 5 miesięcy i 18 dni

Lila precyzuje swoje oczekiwania co do herbatki, na którą właśnie gotuje się woda:
Nie chcę owocołej, nie chcę goskiej, chcę helbatkę pastową!